Občina Juršinci vas vabi vse zainteresirane k oddaji ponudbe za projekt »Sanacija plazu na JP 655401 Sakušak R3712 - Tuš HŠ 68, Majerič HŠ 22, Plaz v bližini HŠ 68 po poplavah maja 2023«

10. 5. 2024 Darja G. (Občinska uprava) 51