Zahteva za izdajo soglasja za spreminjanje meje parcele

Organizacijska enota

Priloge