Obvestilo o spremembi lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere NUSZ (sprememba zavezanca)

Oddaj obvestilo

Ne

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije