Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, Roman Frlež
  • Članica, Dragica Toš Majcen
  • Član, Robert Valenko
  • Član, Janez Krajnc
  • Član, Andrej Čeh (ml.)
  • Član, Lidija Kunčnik