Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, Jani TOPLAK
  • Namestnica predsednika, Tamara ŽAJDELA
  • Član, Andrej ČEH
  • Namestnica člana, Anica MAJCEN
  • Član, Bojan HORVAT
  • Namestnica člana, Angela ŠMIGOC
  • Član, Branko HORVAT
  • Namestnica člana, Marija MUNDA