Vloga za izdajo soglasja za poseg oziroma gradnjo objektov v varovalnem pasu občinske ceste

Oddaj vlogo

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov