obcina-jursinci

Juršinci 3b, 2256 Juršinci

Tel: 02 758 21 41 | Fax: 02 758 24 61

Uradne ure občine

PON  8.-12. in 13.-15.

TOR  8.-12. in 13.-15.

SRE  8.-12. in 13.-17.

PET  8.-12.

Kontakti

Občina Juršinci

Juršinci 3/b, 2256 Juršinci

Tel: (02) 758 21 41

Fax: (02) 532 14 21

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Župan občine

Alojz KAUČIČ

Tel: (02) 758 21 41

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Direktorica občinske uprave

Mag. Saša GOLOB HODNIK

Tel.: (02) 758 21 42

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Računovodstvo

Ida BERLAK

Gradiščak 7a, pošta Juršinci

Tel: (02) 758 21 41

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Administracija

Nataša ŠMIGOC

 

Tel: (02) 758 21 41

Fax: (02) 758 2461

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

×

Napaka

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Dobitniki plaket in priznanj


V letu 1996 so prejeli plaketo občine:

 • Turistično društvo Gomila , za izredne zasluge pri razvoju turizma -ob 50.obletnici obstoja društva;
 • Lovska družina Juršinci, za razvoj lovstva . ob 50.obletnici obstoja LD;
 • Janez Matjašič, Zagorci 53, za dolgoletno prizadevno delo v KS Juršinci;
 • Ignac Herga, Gabrnik 28, za dolgoletno delo v organih KS Juršinci

V letu 1996 so prejeli priznanje :

 • Vincenc Horvat, Kukava 29, za zasluge pri razvoju kraja Kukava
 • Štefan Casar, Juršinci 9, za zasluge pri vodenju župnije in dobro sodelovanje z občino
 • Anton Matjašič, Sakušak 62, za zasluge pri razvoju kraja
 • Janez Toplak, Grlinci 21, za zasluge pri razvoju kraja
 • Andrej Čeh, Rotman 58/a, za zasluge pri razvoju športa in kraja
 • Marta Toplak, Juršinci 21, za zasluge na področju kulture in društvenih dejavnosti
 • Angela Šmigoc, Kukava 75, za prizadevno delo v KS Juršinci in občini – 20 let delovne dobe
 • Stanislav Holc, Zagorci 61, za razvoj na področju gasilstva in kraja
 • Jožef Perko, Senčak pri Juršincih 6/a, za zasluge pri razvoju kraja
 • Franc Ratek, Gabrnik1, za razvoj na področju gasilstva

V letu 1997 sta prejela plaketo občine:

 • Tone Čeh iz Ptuja, za zasluge pri razvoju KS Juršinci in Občine Juršinci
 • Dr. Rado Komadina iz Celja, za prizadevanja za razvoj v KS Juršininci v času službovanja v Juršincih kot zdravnik;

V letu 1997 so prejeli priznanja:

 • Jože Slodnjak, novinar novinarske hiše VEČER, da dobro medijsko promocijo občine
 • Franc Holc, Zagorci 5, za zasluge pri razvoju KS Juršinci
 • Vincek Slodnjak, Sakušak, za zasluge pri razvoju KS Juršinci in na področju kulture

V letu 1998 je prejela plaketo:

 • Trsničarska zadruga Juršinci, za zasluge na gospodarskem področju in promociji trsničarstva ter vinogradništva

V letu 1998 so prejeli priznanja:

 • Vršič Konrad, Grlinci 39, za dolgoletne zasluge pri razvoju kraja
 • Športno društvo Slovenske gorice Juršinci, za aktivnosti pri razvoju športa
 • Kaučič Ivan, Juršinci 31, za dolgoletne zasluge pri razvoju kraja

V letu 1999 sta prejeli plaketo občine:

 • PGD Grabšinski breg, za aktivnosti: na področju gasilstva in požarnega varstva, druženja gasilcev in drugih občanov, skrb za urejenost gasilskega doma in za dobro sodelovanje z občino- ob 60-letnici delovanja
 • PGD Gabrnik, za aktivnosti: na področju gasilstva in požarnega varstva, druženja gasilcev in drugih občanov, pri gradnji gasilskega doma in za dobro sodelovanje z občino – ob 70-letnici delovanja.

V letu 1999 so prejeli priznanja:

 • ŠD Judo klub Juršinci, za športne dosežke na državni ravni
 • Kmetijska zadruga Ptuj, za prispevek k lepšemu izgledu kraja
 • Mercator SVS d.d. Ptuj, za zasluge s področja oskrbe in prispevek k lepšemu izgledu kraja
 • Branko Krajnc, Dragovič 34, za požrtvovalno delo v občinskem svetu in na področju športa

V letu 2000 so prejeli plaketo občine:

 • Ribiško društvo Juršinci, za ureditev ribnikov v Juršincih, skrb pri gojitvi rib in aktivnosti pri ribiškem športu
 • Društvo gospodinj Juršinci, za požrtvovalno, aktivno delo na področju gospodinjstva, promoviranja občine širši javnosti
 • Kmetija Stanka Toplaka iz Mostja 8, za dosežke in uspehe na področju kmetovanja
 • Kmetija Ivana Hrga iz Dragoviča 2, za dosežke in uspehe na področju kmetovanja
 • Zidar d.o.o., Juršinci 65, za dosežke in uspehe na področju podjetništva

V letu 2000 so prejeli priznanja:

 • Kvar Milan, Grlinci 8, za prizadevno delo v občinskem svetu
 • Čuš Milan, Gabrnik 31, za prizadevno delo v občinskem svetu
 • Plohl Ivan, Senčak pri Juršincih 9/b, za prizadevno delo v občinskem svetu

V letu 2001 so prejeli plaketo občine:

 • Trgovina HRGA d.o.o, Gabrnik, za dosežke in uspehe na področju podjetništva
 • Strelsko društvo Juršinci, za izredne uspehe na strelskih tekmovanjih ter promoviranje občine
 • Petrovič Francka iz Pacinja, za njeno neumorno delo kot učiteljice in ravnateljice na OŠ Juršinci
 • Kmetija Aleksandra Mikoliča iz Kukave 66, za dosežke in uspehe na področju kmetovanja

V letu 2002 so prejeli plaketo občine :

 • Štefan Casar, Juršinci 9 – župnik, za dolgoletno požrtvovalno delo
 • Društvo za ohranjanje in razvijanje dediščine Juršinci, za požrtvovalno, aktivno delo na področju ohranjanja kulturne dediščine
 • KUD dr. Anton Slodnjak Juršinci, za aktivno delovanje na področju ljubiteljske kulture
 • Zidarstvo Ivan Slaček s.p., Dragovič 10, za dosežke in uspehe na področju samostojnega podjetništva
 • Kmetija Antona Kokola iz Bodkovc 31, za dosežke in uspehe na področju kmetovanja
 • Kmetija Janeza Toplaka iz Grlincev 21, za dosežke in uspehe na področju kmetovanja

V letu 2003 so prejeli plaketo občine:

 • Trade Clivia d.o.o., Dragovič 1/a, za dosežke in uspehe na področju podjetništva
 • Športno društvo judo klub Juršinci, za izredne uspehe, požrtvovalnost ter promoviranje občine na športnem področju
 • Kmetija Janka Kovačec, Juršinci 16, za dosežke in uspehe na področju kmetovanja
 • Kmetija Ignaca Lovrec, Zagorci 26, za dosežke in uspehe na področju kmetovanja

V letu 2003 so prejeli priznanja:

 • Vincenc Horvat, Kukava 29, za prizadevno delo v občinskem svetu in drugih organih občine
 • Andrej Čeh, Rotman 58/a, za prizadevno delo v občinskem svetu in drugih organih občine ter društvih, ter za prizadevanja na področju športa
 • Vladimir Fras, Hlaponci 25/a, za prizadevno delo v občinskem svetu in drugih organih občine
 • Ludvik Kokol, Kukava 49, za trud in požrtvovalnost na področju kulture, za ohranjanje kulturne dediščine

V letu 2004 so prejeli plaketo občine:

 • KO rdečega križa Juršinci, za večletno aktivno humanitarno delo v občini
 • Društvo upokojencev Juršinci, za večletno aktivno delo
 • Elektroinstalacije in meritve Čeh Andrej s.p., Rotman 58/a, za dosežke pri opravljanju samostojnega podjetništva
 • Mizarski servis Kukovec Franc s.p., Bodkovci 8, za dosežke pri opravljanju samostojnega podjetništva
 • Vinogradništvo Anice in Stanka Vršič, Zagorci 67/a, za dosežke in uspehe na področju vinogradništva in trsničarstva
 • Kmetija Janeza Toplaka, Kukava 65, za dosežke in uspehe na področju kmetovanja

V letu 2004 je prejel priznanje:

 • Simon Simonič, Mostje 1, član Strelske družine Juršinci, za vrhunske dosežke v strelstvu

V letu 2005 so prejeli plaketo občine:

 • Društvo rojaka Janeza Puha Juršinci, za prizadevnost pri obnovi po požaru uničenega Puhovega muzeja
 • Tesarstvo in žagarstvo Ivan Gomilšak s.p., Juršinci, za dosežke pri opravljanju samostojnega podjetništva
 • Kmetija Ivana Čeha iz Sakušaka 70, za uspehe na področju kmetovanja

V letu 2005 so prejeli priznanje:

 • Agrarna skupnost Hlaponci, za prizadevnost pri izgradnji vaškega doma
 • Bencinski servis Hessol & Essol, za izgradnjo bencinskega servisa v Juršincih
 • Stanko Podvršek, učitelj športne vzgoje na OŠ Juršinci, za uspehe na področju športnih aktivnosti učencev OŠ Juršinci
 • Nada Špišić, Juršinci, za uspešno vodenje mešanega pevskega zbora dr. Anton Slodnjak Juršinci
 • Frančiška Brumen, Zagorci 4, za večletno uspešno vodenje Ljudskih pevk Juršinci

V letu 2006 so prejeli priznanje:

 • vaškemu odboru Grlinci
 • vaškemu odbor Rotman
 • moška gasilska desetina PGD Gabrnik
 • ženska gasilska desetina PGD Gabrnik
 •  Dejan ZAVEC, boksarski klub Ptuj

V letu 2006 so prejeli plaketo občine:

 • Marta TOPLAK prejme plaketo za njeno vlogo na kulturnem področju življenja v občini Juršinci
 • Janez FURMAN prejme plaketo za uspešno delovanje v Svetu za preventivo in varnost v cestnem prometu ter za aktivnosti na področju civilne zaščite
 • Igor KETIŠ prejme plaketo za večletno prizadevnost in delovanje na mestu tajnika občine Juršinci, saj je slednji imel vlogo pionirja pri oblikovanju in ustvarjanju delovanja sistema občinske uprave v občini Juršinci

V letu 2007 so prejeli priznanje:

 • Občinski svetniki iz prejšnjega mandata (Slodnjak Martin, Šoštarič Jože, Roman Matjašič in Rižnar Franc)
 • ekipa Strelskega društva Juršinci (naslov državnega prvaka z MK pištolo)
 • vaški odbor Kukava in
 • vaški odbor Dragovič
 • moška gasilska desetina Grabšinski breg

V letu 2007 so prejeli plaketo občine:

 • kmetija Hojnik iz Hlaponcev 15, Juršinci
 • mesnine Juršinci, Ivan Čeh s.p., Juršinci

V letu 2008 so prejeli plaketo občine:

 • KMETIJA, SLODNJAK MARTIN IZ BODKOVCEV 47, JURŠINCI
 • MATJAŠIČ,ROMAN.S.P.,KLJUČAVNIČARSTVO, SAKUŠAK 1A, JURŠINCI
 • EKIPA DRŽAVNIH PRVAKOV STRELSKEGA DRUŠTVA JURŠINCI


V letu 2008 so prejeli priznanje;

 • DARKO PAVLIN, TRENER DRŽAVNIH PRVAKOV EKIPE JURŠINCIH STRELCEV

V letu 2009 so prejeli plaketo občine:

 • FRANC RATEK, GABRNIK 1
 • OSNOVNA ŠOLA JURŠINCI

V letu 2009 so prejeli priznanje:

 • PROSTOVOLJNO GASILKO DRUŠTVO GRABŠINSKI BREG
 • PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GABRNIK

V letu 2010 so prejeli plaketo občine:

 • SLAČEK MATIJA  S.P. - ZIDARSTVO, ZAGORCI 83
 • KMETIJA ŽNUDERL, SENČAK PRI JURŠINCIH 8
 • FRANC KUMP IZ SENČAKA PRI JURŠINCIH 11

V letu 2010 so prejeli priznanje:

 • ELIZABETA SLAČEK, SENČAK PRI JURŠINCIH 9
 • BRANKO KOSEC, GRLINCI 18/A
 • IGNAC TOŠ, DRAGOVIČ 38
 • DRUŠTVO ROJAKA JANEZA PUHA JURŠINCI
 • MAJDA RAUŠL
 • SLANA ANDREJ, ZAGORCI 6

V letu 2011 so prejeli plaketo občine;

 • Kmetija Horvat Antona, Marte, Sakušak 62
 • Marija Filipič, Sakušak 74
 • Fras Vladimir, Hlaponci 25/a 

V letu 2011 so priznanje prejeli;

 • Ana Marija Pučko, Juršinci 53,
 • Stanislav Holc, Zagorci 61,
 • Vladimir Toš, Kukava 77,
 • Marjan Munda, Juršinci 27/b,
 • KUD Dr. A. Slodnjak Juršinci – LJUDSKE PEVKE ,
 • Weingartner Franc, Zagorci 66/a,
 • Društvo gospodinj »Marta« Juršinci – ŽANJICE,